Æ din trompet i stykke
å æ tone laue nykke
så kom tæ æ messinghøkke